Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
EKSTRA USIKKER IS PÅ TUNHOVDFJORDEN
25. mars 2012
Grunnet mildt vær, en svært tidlig vår og oppfylling av Tunhovdfjorden fra laveste regulerte vannstand advarer NLB alle brukere av Tunhovdfjorden om at isen i tiden framover vil være svært usikker.

Vi anmoder alle om å ta de nødvendige forhåndsregler.
 
Usikker is på Halnefjorden
 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher