Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
Utsetting av fisk til Halnefjorden
6. juli 2012
Hvert år settes det ut fisk i Halnefjorden. 11 000 1 årig ørret av Halnestammen settes i vannet de ble hentet fra som rogn halvannet år før. Fisken har da utviklet seg fra ett rognkorn på størrelse med en ert til en fisk på mellom 10 og 20 cm.
 
 
 
 
Fraktingen av fisk foregår i kar av plast eller glassfiber, med tilsetting av oksygen underveis. Etter ca 3 t i karet blir fisken fraktet over et nytt kar og kjørt ut i båt i Halnefjorden. Utsettingen skjer over hele fjorden og tar mange timer. 5/7 ble det satt ut ca 7000 fisk og 6/7 ca 2000 fisk. Det blir ytterligere utsettinger i neste uke.
 
Utsettingene i Halnefjorden kan ikke skje før is har gått, og fjorden var ikke isfri før forrige uke (slutten av juni).
 
Se flere bilder fra lastingen av fisk her; link
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher