Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
Status vannføring Numedalslågen
16. mai 2013

 
 
NVE har gitt følgende melding for vannføringen i Numedalslågen:
 
Oppfølging av meldinger sendt 14.5.2013 (Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Oppland) og 15.5.2013 (Vest-Agder)

Vannføringen har økt betydelig i mange bekker og mindre elver det siste døgnet, spesielt i midtre strøk av Aust-Agder, Telemark og Buskerud. Det er enkelte steder registrert vannføringer med mer enn 5 års gjentaksintervall. I de fleste bekkene er vannføringen nå på retur, mens den fortsatt øker i større elver.

Utarbeidet 16.5.2013. Gjelder for perioden 16.5.2013 - 21.5.2013.

Område: Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud og Oppland

Vannføringen har økt betydelig i mange bekker og mindre elver det siste døgnet, spesielt i midtre strøk av Aust-Agder, Telemark og Buskerud. Det er her enkelte steder registrert vannføringer med mer enn 5 års gjentaksintervall. I de fleste bekkene er vannføringen nå på retur, mens den fortsatt øker i større elver. Det er noe nedbør i prognosene for i dag, torsdag, og temperaturen vil stige. Vannføringen i høyereliggende områder vil øke som følge av snøsmelting.

Vannføringen vil øke i Gudbrandsdalslågen, Drammensvassdraget og Skiensvassdraget. Det er imidlertid ikke ventet vannføringer over nivået for en normal vårflom i løpet av pinsehelga. I Krøderen kan vannstanden komme opp mot en 10-årsflom i begynnelsen av neste uke, hvilket er på nivå med vannstanden som var i Krøderen 5. juni 2011. Det har blitt tappet ekstra, og tappes fortsatt ekstra fra Krøderen for å gi plass til mer vann. I Numedalslågens midtre deler (Flesberg, Rollag, Nore og Uvdal kommuner) kan vannføringen nå opp mot nivået for 10-årsflom i løpet av det inneværende døgnet, mens det lenger ned i vassdraget ikke ventes vannføringer som kan føre til skadeflom. I Agder vil vannføringen i hovedelvene fortsatt øke noe, men her er flomfaren over. Eventuelle endringer i temperatur- og/eller nedbørprognosene vil ha stor betydning for vannføringsutviklingen.

Regn og snøsmelting gir moderat fare for sørpeskred (gjelder i områder med minst 50 cm snødybde). Snøsmelting kombinert med regn og vannmettet jord gir fortsatt fare for jordskred og utglidninger i indre strøk av Telemark, Buskerud og Oppland.

Denne meldingen er utarbeidet i samarbeid med regulanter i området; Glommens og Laagens Brukseierforening, Regulantsammenslutningen i Drammensvassdraget, Numedals-Laugens Brugseierforening, Øst-Telemarkens Brukseierforening og Agder Energi.
 
NLB har i samarbeid med Statkraft Energi AS og EB Kraftproduksjon sett nøye på prognoser for vannføringen i dagene framover. De er overens med vurderingene til NVE. Det forventes en middel (døgn) vannføring på mellom 425 og 460 m3/s på Kongsberg 17/5, og så i dagene videre en avtagende vannføring.
 
 
 
 
 
 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher