Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
Pålsbufjorden og terskeldam
4. juni 2013
VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE FERDSEL MED BÅT PÅ PÅLSBUFJORDEN og RØDTJØNNAN 

Statkraft og Numedals-Laugens Brugseierforening informerer: Byggearbeidene på terskeldammen ved Rødtjønnan i indre delen av Pålsbufjorden er nå midlertidig avsluttet som følge av magasinstigningen. Utførte arbeider omfatter en tetningsvegg i betong som er avsluttet i høyde med topp terskeldam, lik 3m under HRV. Tetningsveggen som er etablert i damsonen vil være en fare for båttrafikken i en periode frem til vannstanden får tilstrekkelig overhøyde. Tetningsveggen merkes med orange varselbøyer i begge ender og på midten.


 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher