Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
Bjornesfjorden - evaluering av bruken av gytegrus
3. november 2014
 
Bjornesfjorden ble midlertidig senket i 1959 for å skaffe vann til kraftproduksjon for Noreverkene. Dette førte til permanente skader på flere gyteområder for ørreten siden den opprinnelige gytegrusen ble fjernet. Dette gjorde at bunnforholdene på de berørte gyteområdene ble dominert av mer sandholdige masser og at områdene ikke lenger var egnet for gyting. For å kompensere for skadene påført fiskebestanden i forbindelse med senkingen ble det gitt et pålegg om utsetting av aure. I perioden 2002-2006 gjennomførte LFI Uni Miljø i samarbeid med NLB, Statkraft og NVE en restaureringen av gyteområdene i Bjornesfjorden. Restaureringen ble gjennomført ved utlegging av grus på utløpsosen av Lågaros, i Nøresundet og i Meinsbusundet, dvs. områder som ble negativt påvirket ved senkingen av fjorden i 1959.
 
 
Oppfølgende undersøkelser i 2007 og 2013 viser at tiltakene fungerte etter hensikten ved at det hvert år ble funnet gyting på de nyetablerte gyteområdene. Det er derfor konkludert med at tiltakene hadde ført gyteforholdene for aurebestanden er et steg i retning av naturtilstanden slik situasjonen var før senkingen.
 
Les hele rapporten her;
 
 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher