Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
Tunhovdfjorden - informasjonsmøte
4. november 2016
Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) inviterer til informasjonsmøte om Tunhovdfjorden med tema «Effekt av reguleringer på fisk» - både generelt og spesielt for Tunhovdfjorden. NLB har fått Åge Brabrand fra Universitet i Oslo til å holde foredraget. Brabrand har lang erfaring fra reguleringsundersøkelser og har jobbet både i Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden. Han er også kollega med Per Aass som forsket i Tunhovdfjorden i mange år.
Tid: Torsdag 24/11, kl 18.00 Sted: Øygardsgrend v/ Tunhovddammen – 2 etg butikken (Nærmat) Program Tid Tema 18.00 Åpning og kort informasjon fra NLB 18.15 Foredrag om reguleringseffekter på fisk - Generelt om reguleringer - Ulike arter (ørret, røye, ørekyte) – ulik respons - Gyteforbedrende tiltak – erfaringer - Tunhovdfjorden – hva vet vi? Fiskesamfunnet, gyting, kultivering - Driften av vannet – målsetninger – noen råd fra en forsker 19.45 Kaffe og kaker / spørsmål / diskusjon Vel møtt!
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher