Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
Vannstand i Rødbergdammen
28. september 2017
VANNSTAND I RØDBERGDAMMEN PERIODEN 1/10 – 8/10 2017
Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) har fått tillatelse til midlertidig å avvike fra kravet i manøvreringsreglementet til laveste tillatte vannstand i Rødbergdammen. Rødbergdammen vil bli senket fra og med søndag 1/10 og være helt nedtappet fram til og med søndag 8/10. Nedtappingen skyldes behov for å kontrollere tilstand på inntak og dam fra vannsiden. Det vil i denne perioden være mye aktivitet nede i dammen og i området rundt «Bautaen». Vi ber om at skilting og instrukser følges av publikum. Ferdsel i dammen er forbundet med fare og frarådes på sterkeste.
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher