Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
Venstre
Minstevannsføring Skollenborg
8. juli 2010

                                                          2.

Ved manøvreringen skal opprettholdes følgende vannføringer målt ved Skollenborg:

1. januar - 31. mars                                                  min. 20 m3/s
1. april - 24. mai  jevn opptrapping til                          min. 40 m3/s
25. mai - 30. juni                                                      min. 65 m3/s
1. juli - 31. juli                                                          min. 50 m3/s
1. aug. -  31. aug. jevn nedtrapping til                         min. 40 m3/s
1. sept. – 30. sept. jevn nedtrapping til                       min. 30 m3/s
1. okt - 10. okt. jevn nedtrapping til                            min. 20 m3/s
11. oktober - 31. desembe                                        min. 20 m3/s

Dersom naturlig tilsig til Skollenborg i perioden  25. mai til 15. juli er større enn minstevannføringen, slippes tilsiget,
begrenset oppad til 80 m3/s.
Dersom naturlig tilsig til Skollenborg i perioden 16. juli til 15. august er større enn
minstevannføringen, slippes tilsiget, begrenset oppad til 60 m
3/s.

Vannføringene i tiden 1. april til 10. oktober er referert til middelverdier over 3-døgnsperioder, men avvikene fra
middelet skal minimaliseres gjennom løpende hydrologiske observasjoner bl.a. ved Bruhaug (nr. 822) avløpsstasjon
og andre som måtte bli pålagt opprettet av NVE i medhold av konsesjonsvilkårene.
20 m3/s som minstevannføring
skal ikke underskrides.
 
 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher