Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
ISFORHOLD PÅ REGULERTE VANN
25. mars 2013
 

Ta hensyn til faren for usikker is på regulerte vann!

På regulerte vann er isen stedvis dårligere enn på andre vann.

Dette gjelder spesielt områder omkring inntak og utløp av tunneler, og isen svekkes og blir utrygg i langt større områder i sund og elveos på grunn av økt strømhastighet som følge av reguleringen. Langs strendene på nedtappede vann kan isen ha store sprekker, særlig på bratte partier

 
 
Merk følgende om ferdsel på islagte, regulerte vann:
  • Vis respekt for skilting og informasjon
  • Følg oppmerkede løyper
  • Det er redningsbåter med nødvendig utstyr på Øygardsgrend handel, Tunhovdbrygga og ved Fritidsparken på Rødberg ("Statnettbygget")
 
 
Norges vassdrags og energi direktorat gir også viktig informasjon på sine hjemmesider:
 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher