Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
Venstre
Vannføring
15. mai 2008
Vannføring og prognoser for Numedalslågen
 
MERK: nytt kodeord mht vannstandsdata fra Tunhovdfjorden, bruk "sta" mot tidligere "vannstand"
 
Flomvarsling
NVE tilbyr på sine sider prognoser for vannføring i forbindelse med flomsituasjoner
 

 
NIVÅ PÅ FLOMVANNFØRINGER KONGSBERG
 
Middelflom vår og høst 340 m3/s
5 års flom 440 m3/s
10 års flom 510 m3/s
20 års flom 590 m3/s
50 års flom 880 m3/s

Vannføringen forbi Kongsberg i 2007 var ca 1000 m3/s
FAKTA OM Numedalslågen

-  Totalt nedslagsfelt ved Larvik: 5554 km ² 

- Årlig gjennomsnittlig vannføring:

  • Kongsberg 82 m³ / s
  • Ved Larvik 111 m³ / s

- Vannkraft produksjon:

  • 6 magasinkraftverk
  • 7 elvekraftverk
- Vassdraget har 3 store magasiner samt flere mindre magasiner som er regulert med hensyn på vannkraft.
   Magasinene sitt volum kan lagre 50% av årlig gjennomsnittelig tilsig

Reguleringsgrad

  • Regulerte i Nore og Uvdal er 50%
  • Regulert i Flesberg - Gjuva/Vrenga 3 %
  • Uregulerte gjenværende felt er 47%

På den måten bidrar uregulerte nedbørfeltet med nesten halvparten av vannføringen fra Norefjorden til Larvik

 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher