Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
Venstre
Ta kontakt med NLB
2. mars 2005
Ønsker du mer informasjon om Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB), eller har spørsmål om forhold langs vassdraget, ta kontakt med leder i NLB, Nils Runar Sporan:

Se kart hvor NLB er lokalisert.

 
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher