Adresse: 3630 Rødberg, telefon; 3274 2859 / 97706920
LeftMenu
Vannstand i Rødbergdammen
28. september 2017
VANNSTAND I RØDBERGDAMMEN PERIODEN 1/10 – 8/10 2017
Les hele saken
Tunhovdfjorden - informasjonsmøte
4. november 2016
Numedals-Laugens Brugseierforening (NLB) inviterer til informasjonsmøte om Tunhovdfjorden med tema «Effekt av reguleringer på fisk» - både generelt og spesielt for Tunhovdfjorden. NLB har fått Åge Brabrand fra Universitet i Oslo til å holde foredraget. Brabrand har lang erfaring fra reguleringsundersøkelser og har jobbet både i Tunhovdfjorden og Pålsbufjorden. Han er også kollega med Per Aass som forsket i Tunhovdfjorden i mange år.
Les hele saken
Tidligere artikler:
06.10.2016 Biotoptiltak i Numedalslågen
03.11.2014 Bjornesfjorden - evaluering av bruken av gytegrus
27.03.2014 Årsberetning Numedals-Laugens Brugseierforening
04.06.2013 Pålsbufjorden og terskeldam
22.05.2013 Status flomvarsel 22.05 Numedalslågen
16.05.2013 Status vannføring Numedalslågen
25.03.2013 ISFORHOLD PÅ REGULERTE VANN
21.12.2012 God jul og godt nytt år
06.07.2012 Utsetting av fisk til Halnefjorden
25.03.2012 EKSTRA USIKKER IS PÅ TUNHOVDFJORDEN
Dette nettstedet eies og drives av Numedals-Laugens Brugseierforening,
Telefon 32 74 28 59 Fax 32 74 28 96 Ansvarlig redaktør:
Nils Runar Sporan - Webmaster: Numedalsnett ASFor ytterligere
informasjon kontakt: nils.runar.sporan@statkraft.com Telefon 32 74 28 59 Sidene er optimalisert for Internet Explorer 5.0 og høyere
The Site is Optimized for Internet Explorer 5.0 and higher