Se data for ar :
Store brå vannstandsendringer fra en dag til neste under minstevannsføringen skyldes tekniske uregelmessigheter